Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przejdź do strony głównej serwisu

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczecinie

ul. Mickiewicza 39
70-383 Szczecin
Infolinia 800 13 14 14

Powiat szczeciński - herb

91 42 54 900, 91 42 54 901
Bezpłatna infolinia 800 13 14 14

Staże

Konkurs - staże ( forma archiwalna )

Adresaci:
pracodawcy
Lokalizacja:
PUP Szczecin
Termin przyjmowania zgłoszeń:
do 10.04.2013, godz. 14.45
Data do:
2013-04-10

KONKURS – STAŻE

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dla Organizatorów stażu dla osób bezrobotnych.

W ramach konkursu:
1. Staże będą organizowane na okres 6 miesięcy.

2. Planuje się zorganizowanie staży dla około 100 osób.

3. Wnioski złożone w Sekretariacie PUP Szczecin od 27.03.2013 r. do 10.04.2013 r. do godz. 14.45 (godzina i data wpływu wniosku do Sekretariatu PUP) będą rozpatrywane przez komisję powołaną przez dyrektora PUP Szczecin w dniach 15.04.2013 r. – 17.04 2013 r. Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Powiatową Radę Zatrudnienia.

4. UWAGA!

W wypadku gdy Organizator wnioskuje o skierowanie dwóch i więcej bezrobotnych wypełnia i składa jeden wniosek! W razie potrzeby należy dołączyć dodatkową kartkę ze wskazaniem kandydatów do odbycia stażu, danymi opiekunów oraz wskazaniem miejsc odbywania stażu.

5. Protokół z posiedzenia Komisji zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu maksymalnie do 25.04. 2013 r.

6.  W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość wolnych miejsc stażowych, umowy stażowe zostaną zawarte z tymi pracodawcami, których wnioski uzyskają najwyższą ilość punktów.

7. Organizatorzy, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie otrzymają umowy cywilno-prawne natomiast Organizatorzy, których wnioski rozpatrzone zostaną negatywnie otrzymają pisemną odpowiedź.

8. Staże rozpoczynać się będą systematycznie od 16.05.2013 r.

9. Z uwagi na:
- ogromne zainteresowanie wśród pracodawców organizacją stażu, 
- ograniczone środki finansowe na tę formę aktywizacji, oraz
- wymóg MPiPS zwiększenia efektywności zatrudnienia po zakończeniu stażu, 
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że decydującymi czynnikami przy przyznawaniu stażu pracodawcy będzie deklaracja zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu oraz historia przebiegu stażu w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku u tego organizatora tj. ile procentowo osób zostało zatrudnionych u pracodawcy po zakończeniu stażu.

UWAGA!
Obowiązuje nowy druk wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (aktualizacja 01.02.2013 r.). Proszę zapoznać się z treścią wniosku oraz zadbać o jego wypełnienie z należytą starannością. Wniosek został udostępniony na stronie internetowej Urzędu w formacie PDF, co oznacza, że należy go wypełnić ręcznie.


Przed złożeniem wniosku w Sekretariacie PUP zaleca się zgłoszenie do stanowiska 36 na I piętrze (należy pobrać literkę „H”) w celu zweryfikowania przez pracowników stanowiska do spraw staży prawidłowości wypełnienia wniosku.


Wnioski pracodawców, którzy w 2012 r.  byli organizatorami stażu i nie dopełnili warunków umowy (tj. zobowiązania do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu), będą odrzucane z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

Wnioski oraz Kryteria można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, stanowiska 33-35 (literka „G”) oraz stanowisko 36 (literka „H”)  lub na stronie internetowej w zakładce "Dla przedsiębiorców i pracodawców -druki do pobrania".

lub tutaj:

powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Wioleta Schefs Doradca zawodowy -doradca klienta 914254962 wschefs@pupszczecin.pl
Monika Stępnik Specjalista ds. rozwoju zawodowego - doradca klienta 914254962  mstepnik@pupszczecin.pl
Agnieszka Leszczyńska   Pomoc biurowa 914254962  aleszczynska@pupszczecin.pl
     914254962  
 • c-4gRBpOjqZ6uZzct-6_5YfcgD26T18oJ220c0d8yYg

 • syDpdOYrzu_yqhr4v25rC1hGObuy38nw1sPaZjuCUhw

 • sjpFD770U6bPcs8uL1C4reoIPS5YeQjNhFPZIULGVrE

 • GBd3LjZsWmaI8DeoU1k6HtThFfYReT9KHNNoS3skTPI

 • 5TvWtG3GozB922EF3u4H2Lgy_ZqmE-WUGtuTxOL-Cuw

 • v_8bmqjLQfPCijW9fNAu9yybtLvKWuMPeLbGJmdMlDw

 • Ldb4M0Uh5rH_mygKCYA5LaCpziFRZFDrptQzMbLFwHg

 • yPdRbqCpcsKOjgi6Yrqs9U7LyIZzNU8kCpDrcJhlY9w

 • eDPBCsBHeynmCfpS5Vst0u1G9F7YfvXAiZp1I5HiHPs

 • M20k96znmIrdqfzGFeHK8jZcAWB4dgu8mxrrsB10sO4

 • sN7mIfAaPtcU7JCodQWqqbF9DPrXSpr61GTT9isGFIc

 • zecN6d2RaWNeUOeuwvy22BgOF0XsT1J-UM-XZDsMyUM

 • geKx02vXopcbGa_FkP52yy1hVbQGc5NXAhwuVmCogz0

 • 4fhnkPmvshZNNHMke0bg48sWpcCOFrW6Ie7gkTwyDb0

 • U5tLD-u7q4R5gUWJORlR5iQnbLQq2JPe_qySmo-ufi8

 • i-7bB3iyUHE4DHYq74ILx5T1Z1K8ewrEnwCUdWUXGDk

 • AmaWy26gFDgNd1y64rgDsRtSaGRDkzv1gFppKJy9uMk

 • 2r8Oup1S3IdXYTDpnt2N9pKZC6OmGWUYUvTWBWNMk5A

 • dxYrWaD01cmCbEDf-uh14RaslqOhik7VQPlW9IMuvbM

 • gEOLv6REvcBbEzRPqtGYPjvjgTOZOrGstK6lhem19sw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Rejestracja przez Internet - zapraszamy do korzystania z nowego systemu. Nie musisz stać w kolejkach, skorzystaj a zaoszczędzisz czas!